A Priori

Cohesie tussen cultuur, strategie en leiderschap is essentieel om succesvol te zijn.

Cohesie tussen cultuur, strategie en leiderschap is essentieel om succesvol te zijn.

In ons symposium van Leaders in Motion van november 2023 kwam het aan bod. Hoe sterk leiderschap in veranderende tijden een organisatie navigeert naar de bestemming met de leider van de organisatie als drijvende kracht, de strategie als routeplanner en de cultuur als brandstof. We gaan in dit artikel hierop verder.

De visie van A Priori is dat het wederzijds connecteren van het DNA van de organisatie en dit van de leidinggevenden/ medewerkers essentieel is om duurzame resultaten te behalen.
Cultuur is een belangrijk deel van het DNA. Het is een mix van gedrag en overtuigingen en de basis voor een succesvolle uitvoering van een strategie. Het bepaalt hoe mensen invulling geven aan de strategische visie. Wanneer persoonlijke waarden en ambities corresponderen met deze van de organisatie, ontstaat er een synergie die in passie, betrokkenheid en verhoogde productiviteit resulteert.
Sterk leiderschap is ook effectief leiderschap. Zoals we in ons Blog artikel ‘Effectief leiderschap.’ eveneens aangeven, betekent dit in staat zijn te navigeren door uitdagende omstandigheden, teams te inspireren, operaties aan te sturen en de visie van het bedrijf levendig te houden met als doel de beste resultaten op te leveren. De strategie is daarbij het plan naar het doel .

Manieren waarop de drie dimensies samenwerken om de algehele efficiëntie te vergroten zijn o.a. de volgende:

 • Leiderschap en strategie om te bouwen aan (een gedeelde) visie.
  Co-creatie met teamleden en effectieve communicatie ontwikkelen een gevoel van eigenaarschap en verbinding. Leiders die hun medewerkers actief betrekken, creëren een draagvlak, motivatie en engagement. Een heldere strategie geeft focus en verhoogt de effectiviteit.
 • Strategie en cultuur om het doel tot leven te brengen.
  Cultuur is de basis voor een succesvolle uitvoering van een strategie. De cultuur zorgt voor de bereidheid van medewerkers om zich te committeren. Met een duidelijk doel weten mensen wat ze kunnen bijdragen en waaraan ze bijdragen. Dit brengt zingeving.
  Om succesvol te zijn moet een organisatie uitblinken in ten minste één van de drie strategisch kritische dimensies nl. productleiderschap, klantintimiteit en operationele uitmuntendheid (terwijl het op de andere dimensies toch ook best marktconform is). Dit biedt het kader voor bedrijven om zichzelf strategisch te positioneren en hun potentieel voor succes te maximaliseren. Het geeft ook aan welk soort cultuur en leiderschap nodig is om die strategie tot leven te laten komen.
 • Leiderschap en cultuur voor het creëren van de juiste omstandigheden.
  Lead by example kan gedrag inspireren en tot stand brengen hetgeen uiteindelijk de cultuur van de organisatie vormgeeft. Zo wordt het schip in de goede richting gestuurd en blijft iedereen aan boord. Een inclusieve omgeving creëren zet aan tot initiatief en vertrouwen. Via cross-functionele teams initieert men meer samenwerking en kennisdeling.
  Daarnaast is het bepalen van de fase waarin de organisatie zit ( bv, startup, scale-up, crisis,…) belangrijk. De fase heeft een aanzienlijke impact op de cultuur van de organisatie en op het soort leiderschap dat nodig is om de specifieke uitdagingen van elke fase het hoofd te bieden. Transformationele strategieën zijn bijvoorbeeld prioritair bij crisis-fasen, waar herstel en groei topprioriteiten zijn. Dit is niet het geval in startup fase.

Als laatste kom ik terug op het in begin aangehaalde element van de wederzijdse DNA connectie tussen de leidinggevende en organisatie. Het is uiteraard belangrijk om te kijken welke type leiders bij de organisatiecultuur passen. Hier verwijs ik graag naar het Barrett Leadership Model. Dit identificeert zeven gebieden waaruit menselijke motivaties bestaan. Het kijkt naar de waarden van werknemers, leiders en stakeholders om een diepere afstemming van het doel in de hele organisatie te creëren. Er zijn zeven culturele identiteiten die een organisatie mogelijks kan belichamen op basis van haar strategie en de voortgang van de levenscyclus. Dit model vormt een goede leidraad om de ideale leider voor de cultuur van een organisatie te identificeren. Daarnaast werkt A Priori met specifieke (wetenschappelijk onderbouwde) CEBIR testen die waarden meten.
Top executives bepalen de richting van de organisatie. Via een sterke connectie met de organisatie en het tot stand brengen van een cohesie tussen de drie besproken dimensies wordt dus de juiste basis gelegd om de organisatie naar het gewenste niveau te tillen.