A Priori

De drijfveren van een leidinggevende.

helping-each-other-2643652_1280

Wat zijn drijfveren?

Drijfveren zijn intrinsieke motivaties die ons aanzetten tot bepaalde acties en beslissingen. Het zijn dus de beweegredenen om iets te doen.
Het zijn de dingen die ons daarenboven energie geven en waar we blij van worden. Vaak zijn ze verbonden aan onze persoonlijke waarden, interesses en passies.

Drijfveren zijn dus belangrijk voor ons persoonlijke en professioneel leven.
Ze kunnen ons helpen bij het maken van belangrijke levenskeuzes en het vinden van de gepaste job en/of werkgever.

Waarom zijn drijfveren belangrijk?

Allereerst kan het ontdekken en inzetten van onze drijfveren ons leven en werk enorm verrijken. Zo kunnen we keuzes maken die bij ons passen en die ons welzijn verhogen. Het kan ons helpen om ons werk met meer energie, plezier en betrokkenheid te doen en ons te motiveren om onze doelen te bereiken.

Daarnaast kunnen drijfveren ook een rol spelen in onze persoonlijke ontwikkeling.
Door bewust te zijn van onze drijfveren, kunnen we gericht werken aan het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die hierbij aansluiten. Zo kunnen we ons potentieel ten volle benutten.
Er bestaat een nauwe relatie tussen drijfveren en competenties. Onze dominante drijfveren bepalen in welke activiteiten we van nature goed zijn en waar we energie uithalen.
Het toepassen en verder ontwikkelen van competenties die aansluiten bij onze dominante drijfveren kost ons weinig moeite, terwijl het toepassen van competenties die hier niet mee in lijn liggen juist veel energie kan vragen.

Drijfveren evolueren.

Het is ook belangrijk om te weten dat drijfveren en interesses in de loop van de tijd kunnen veranderen. Het is dus belangrijk om regelmatig stil te staan bij de drijfveren en te evalueren of deze nog aansluiten bij de huidige situatie en doelen.

Drijfveren ontdekken.

Het ontdekken van drijfveren is niet altijd evident.
Een eerste stap bij het ontdekken ervan is om stil te staan bij de persoonlijke waarden, interesses en passies. Wat vind jij belangrijk in het leven? Wat zijn de dingen die jou energie geven / ‘zingeven’?
Een andere manier om drijfveren te ontdekken is door middel van testen en assessments.
Bij A Priori gaan we vanuit een persoonlijk gesprek en oefeningen enerzijds, en wetenschappelijk onderbouwde tests anderzijds de persoonlijkheid en drijfveren in kaart te brengen. We laten de persoon uit de comfortzone stappen, om zo te ontdekken waar de sterktes liggen.

Welke organisatie past?

Een organisatie die aansluit bij de drijfveren en interesses van medewerkers zorgt voor meer plezier en voldoening in het werk en bijgevolg ook betere prestaties.
Een match van het DNA van de medewerkers en dit van een (potentiële nieuwe) organisatie is cruciaal om een duurzame, succesvolle verbinding aan te gaan.
Match met de purpose, missie, visie, de bedrijfscultuur, communicatiestijl,… enz. is dus essentieel. In onze rekruteringsopdrachten wordt dit dan ook uitvoerig onderzocht.

Drijfveren en leidinggeven.

Als er een match is tussen het DNA van de medewerker en de organisatie legt men de basis voor een verdere mogelijke succesvolle leidinggevende rol.
Drijfveren als leiderschap, verbondenheid en presteren zijn er maar enkele die intrinsiek motiveren om succesvol acties en beslissingen te nemen als leidinggevende.
Een persoon met deze drijfveren neemt graag het initiatief en de verantwoordelijkheid om veranderingen door te voeren. Deze persoon heeft het vermogen om iets te laten gebeuren en dit via het inspireren van mensen. Deze persoon streeft naar een persoonlijke band tussen mensen die elkaar aangenaam vinden en vertrouwen. Hij of zij is betrokken bij de uitdagingen van anderen. De persoon is een teamspeler. Iedereen doet ertoe en is er voor elkaar.

Deze persoon wil doelen verwezenlijken en zorgen voor resultaat. Hij of zij is daadkrachtig en wil iets bereiken. Men zoekt uitdaging en is graag bezig met ontwikkeling die leidt tot verbetering of vernieuwing.

Het ontdekken en inzetten van de drijfveren die leidinggeven kunnen vergemakkelijken zijn dus belangrijk om een succesvolle leidinggevende te zijn/worden.
Niet iedereen zal dan ook even sterk zijn in het leidinggeven. Iemand kan ook in functie van de evolutie van zijn/haar drijfveren en afhankelijk van de context, beter of minder goed zijn als leidinggevende.
Het versterken van de professionele vaardigheden en ontwikkelen van leidinggevende competenties zal dan ook vlotter verlopen als die aansluiten bij de dominante drijfveren. Dit kost weinig moeite, terwijl het aanleren en toepassen van competenties die hier niet mee in lijn liggen, meer tijd en energie kan kosten.
Top executives bepalen mee de richting van uw organisatie. In een wereld die steeds sneller verandert, moeten leidinggevenden in staat zijn te navigeren door uitdagende omstandigheden. De juiste drijfveren zal hen helpen om het schip naar de eindbestemming te krijgen.

Conclusie.

Bewust zijn van de drijfveren van medewerkers is dus belangrijk om de dingen met energie, voldoening en betrokkenheid te laten gebeuren. Zo zal men gemeenschappelijke doelen bereiken.
Met dit bewustzijn kan men vervolgens ook gericht werken aan het carrièreverloop van medewerkers. Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die aansluiten bij hun drijfveren zijn de hefboom voor persoonlijke en professionele groei. Op die manier kan men complementaire en succesvolle teams uitbouwen met gemotiveerde medewerkers, gedreven experten en succesvolle leidinggevenden.