A Priori

Is motivatie de hefboom voor prestaties?

Is motivatie de hefboom voor prestaties?

Veel bedrijven investeren middelen in het verbeteren van de productiviteit en prestaties van medewerkers. Vaak zien bedrijfsleiders echter een aantal dingen over het hoofd.

De context.

De term ‘motivatie’ komt van het Latijnse woord ‘Movere’ of bewegen.
Motivatie is een prikkel om dingen te doen of het proces in een persoon dat de intensiteit (=hoe hard je je best doet op enig moment) de richting (=gericht zijn op organisatiedoelen) en de volharding (=hoe lang iemand het volhoudt) bepaalt.

Motivatie bestaat uit 2 delen.
Extrinsieke motivatie. Deze wordt geacht om voort te komen uit externe prikkels, zoals het verkrijgen van beloningen of vermijden van straf.
Intrinsieke motivatie. Deze houdt een persoonlijk beweegreden in. Dit is dus een “gevoel van vrije keuze en betrokkenheid”.

De hefboom.

Om maximaal gemotiveerd te blijven is intrinsieke motivatie dus essentieel. Het helpt medewerkers om beter te presteren.

Maar!
Twee bijkomende aspecten zijn belangrijk om een echte hefboom te creëren die duurzaam resultaat oplevert.

Allereerst is een wederzijdse DNA-fit (waarden, attitude, ambitie…) tussen werknemer en de organisatie essentieel.
Dit vormt het kader opdat de persoonlijke ambities van de werknemer kunnen gerealiseerd worden en tegelijk wordt bijdragen aan de doelstellingen en missie van de organisatie.
Door de wederzijdse fit in waarden of drijfveren, zal ‘wat’ de werknemer belangrijk vindt en waarom deze doet wat hij of zij doet, in overeenstemming zijn met het wat & waarom van de organisatie.
De werknemer voelt zich hierdoor goed in, en verbonden met, de organisatie. Het resulteert in positieve energie die zich vervolgens in extra drive (motivatie) vertaalt.

Daarnaast leven en werken we in een onvoorspelbare tijd waarin alles snel verandert. Het blijven investeren in het ontwikkelen van de juiste competenties van medewerkers is dan ook cruciaal. Dit ondersteunt hen om effectief te zijn in hun rol. Zo kunnen ze hun doelstellingen duurzaam realiseren en ambities blijven waarmaken. Bijgevolg zullen ze hun intrinsieke motivatie ook behouden.

Motivatie, DNA-fit en het blijven ontwikkelen van competenties is dus de hefboom naar duurzame prestaties!

Voordelen aan het investeren in de competenties en de motivatie van medewerkers.

 1. Groei en ontwikkeling
  Een gemotiveerde medewerker zal zich gemakkelijker openstellen om bij te leren. Hierdoor zal deze zich sneller ontwikkelen.
 2. Betere productiviteit
  Investeren in werknemersmotivatie en ontwikkeling moedigt mensen aan om productief te werken, wat leidt tot betere omzetresultaten. Het verbetert de medewerkerservaring en de medewerkerstevredenheid.
 3. Meer innovatieve ideeën
  Het motiveren van werknemers via het geven van beloningen of het creëren van een erkennings- of stimuleringsprogramma, bevordert een cultuur van innovatie.
 4. Vermindert het ziekteverzuim
  Werkgevers die investeren in de motivatie van werknemers investeren indirect ook in gelukkigere medewerkers met minder stress, waardoor het ziekteverzuim van het personeel afneemt.
 5. Lager personeelsverloop
  De motivatie van werknemers draagt bij aan gelukkigere en geëngageerde medewerkers die loyaler zijn en dus minder snel het bedrijf verlaten.
 6. Positievere uitstraling naar de buitenwereld
  Medewerkers die gemotiveerd zijn zullen ook een positieve attitude naar alle andere stakeholders vertonen. Op die manier bouwen zij positieve relaties op met klanten en leveranciers hetgeen een commerciële win zal opleveren. Zij hebben meer de neiging om als ambassadeur van de organisatie op te treden.

Enkele motivatiestrategieën voor medewerkers

 1. Creëer ( van bij aanwerving ) een goede DNA fit tussen de organisatie en de medewerker.
 2. Zorg voor sterke leidinggevenden die de medewerkers inspireren en ondersteunen als nodig.
 3. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden en het ter beschikking hebben van de juiste tools om mee te werken.
 4. Hou je up to date in verband met wat er leeft door medewerkersbevraging en doe daar ook iets mee.
 5. Bevorder een inclusieve cultuur.
 6. Toon waardering voor goed werk.
 7. Deel ook externe positieve feedback (vb van klanten).