A Priori

Met gracieus leiderschap naar balans in welvaart (financiële resultaten) en welzijn.

zwaan 2

Wat betekent gracieus?

Als je de betekenis van gracieus opzoekt kom je veel beschrijvingen tegen. Gaande van innemend, voorkomend, vriendelijk, elegant tot ook ‘met vloeiende bewegingen’.
Het is een woord dat vaak wordt gebruikt om een persoon of een actie te beschrijven die vol gratie en elegantie is maar de betekenis van gracieus gaat veel dieper dan dat.

Wat is gracieus in de diepere zin?

Het heeft ook te maken met het gedrag van een persoon en hoe deze zich relateert tot anderen. Het is handelen van binnen aangestuurd en steeds balans zoekend. Vanuit innerlijke drijfveren zoeken naar verbinding met de wereld rondom.
Het is een weerspiegeling van een innerlijke positieve attitude en goede manieren. Het gaat over een gepaste wijze van communiceren, attent zijn alsook respect hebben. Op die manier wordt er een aangename en veilige omgeving gecreëerd.
Daarnaast betekent het ook empathisch zijn voor anderen. Met volle aanwezigheid luisteren om te begrijpen wat er speelt om zo ook heldere en juiste antwoorden te kunnen bieden. Het woord gracieus kan dan ook in veel verschillende contexten worden gebruikt.

Gracieus in een professionele context.

In het professioneel leven kan ‘gracieus zijn’ ook helpen om betere relaties met alle stakeholders op te bouwen en te onderhouden. Het helpt immers te begrijpen hoe anderen zich voelen en wat hun behoeften zijn. Men voelt de context beter aan. Door deze empathische houding kan men op een aangepaste manier communiceren, waardoor de boodschap duidelijk binnenkomt bij anderen, en handelen.
Een gracieus leider is ook bescheiden en in staat om zijn of haar fouten te erkennen. Dit helpt bij het opbouwen van wederzijds respect en vertrouwen.
Het kan bijgevolg het gevoel van eigenwaarde verbeteren waardoor men authentiek kan zijn. Dit maakt het mogelijk om moedige beslissingen te nemen en de juiste keuzes te maken die anderen rondom inspireren hierin mee te gaan. Op die manier creëert men verbinding en impact. En laat dit dan juist zijn waar sterk leiderschap over gaat.
Bijgevolg heeft binnen een organisatie gracieus leiderschap een plaats. In de kern stimuleert dit gedrag dat alle medewerkers als veilig en passend beschouwen voor hun context. Mede hierdoor ontstaat er een inclusieve omgeving/cultuur waarin medewerkers zich goed voelen en bijgevolg welzijn.
Als leidinggevenden erop toezien dat dit doorleeft in de hele organisatie, bevordert dit verbinding, samenwerking, betrokkenheid en …. uiteindelijk ook de resultaten van een bedrijf.

Daarenboven betekent gracieus ook ‘met vloeiende beweging’. Vertaald naar een bedrijfsomgeving betekent dit flexibel.
In de huidige tijden van exponentiële verandering moeten bedrijfsleiders in staat zijn te navigeren door uitdagende omstandigheden, teams te inspireren en de visie van het bedrijf levendig te houden met als doel de beste resultaten op te leveren.
Gracieus leiderschap zorgt daarbij voor de nodige dosis inschikkelijkheid en flexibiliteit. Zo kan men zich bewegen tot het bedenken van alternatieve oplossingen, heeft men oog voor de reacties van medewerkers en voldoende sensitiviteit. Binnen een dergelijk vloeiend proces zal de leidinggevende iedereen betrokken houden om het einddoel te bereiken. Het zal tevens aangenamer, vlotter en efficiënter verlopen en ten goede komen aan ieders welzijn.

Conclusie

Met gracieus leiderschap zal men de context beter aanvoelen en op een aangepaste wijze communiceren en handelen. Hierdoor zal men wederzijds respect en vertrouwen opbouwen en samen een gemeenschappelijk doel kunnen nastreven. Het creëert bijgevolg een veiligere en inclusieve omgeving waarin mensen zich goed en erkend voelen. Dit resulteert in verbondenheid met de visie van de organisatie en zal mensen inspireren om zich verder te ontplooien en het beste uit zichzelf te halen. Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat mensen op een positieve en intensieve manier opgaan in het willen realiseren van hun objectieven en het gemeenschappelijk doel. Intrinsieke motivatie en voldoening staan hierbij centraal.
Gracieus leiderschap creëert dus een flow die leidt naar welvaart én welzijn. Deze balans zal het leven van alle stakeholders aangenamer en beter maken.