A Priori

Samen excelleren in 2024!

Samen excelleren in 2024!

In dit nieuwe jaar zal de wereld blijven veranderen en dat zal uw organisatie zeker beïnvloeden.

Onverwachte gebeurtenissen en uitdagende omstandigheden zullen zich hoogstwaarschijnlijk weer voordoen. Hiertussen zal uw organisatie moeten navigeren richting de beoogde doelstellingen. Om dit succesvol te doen zijn sterke leidinggevenden nodig die enerzijds hun teams inspireren en verbinden en anderzijds de visie van het bedrijf levendig houden. Leiders moeten daarenboven wendbaar en veerkrachtig zijn. Ze mogen nooit vergeten waarom ze het doen en hoe ze bijdragen aan het groter geheel.

In turbulente tijden maken effectieve leiders nog meer het verschil. Ze zullen de organisaties doelgericht vooruit leiden. Daarbij zullen ze altijd de lange termijn in het oog houden en kansen grijpen om zich aan te passen en zaken te verbeteren.
In het symposium van Leaders in Motion eind november 2023 hebben we hierover reeds zes inspirerende leiders van vandaag aan het woord gelaten. Ook in 2024 zullen we via ons platform Leaders in Motion ondernemers en bedrijfsleiders blijven samenbrengen om hen te inspireren en mee in beweging te zetten bij hun persoonlijk, professioneel en maatschappelijk leiderschap.

Drie belangrijke trends die in 2024 zullen blijven zijn duurzaamheid, AI en diversiteit, gelijkheid & inclusiviteit (DE&I). Ook met deze uitdagingen zal elke organisatie de komende jaren verder aan de slag moeten.
Het blijft onze missie om mensen en organisaties binnen deze context te laten excelleren om samen hun ambities te realiseren alsook de manier waarop de samenleving wordt geleid te verbeteren. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is voor ons hierbij ook belangrijk. Er zijn drie manieren om dat te doen.
Ten eerste door als recruitment- en executive search adviseurs integer te handelen en daarbij te kijken naar mensen vanuit hun persoonlijkheid en potentieel en dus verder dan ervaring. Drive en ownership van medewerkers en de fit tussen hun DNA en deze van de organisatie is voor ons essentieel in het bekomen van duurzame verbinding en resultaten. Op die manier blijven we waarde creëren voor onze stakeholders in een snel veranderende omgeving.
Ten tweede zijn we als leiderschapsadviseurs overtuigd dat iedereen bijdraagt aan de maatschappij vanuit eigen talenten en competenties en deze verder kan ontwikkelen en aanscherpen mits de noodzakelijke groei-mindset. In onze coachingstrajecten begeleiden we dan ook gefocust aan de verdere groei van mensen opdat ze verantwoordelijkheid en leiderschap opnemen en zo zowel persoonlijke als bedrijfsdoelstellingen efficiënt realiseren.
Ten derde door als organisatie een lokaal initiatief tegen kansarmoede, Appel en Ei, te steunen via het jaarlijks symposium van Leaders in Motion.

Ik ben ongelooflijk trots op de inzet van onze mensen om onze missie waar te maken.
Dit zou uiteraard niet mogelijk zijn zonder onze gewaardeerde klanten. Van harte dank voor het vertrouwen! Dankzij jullie hebben wij weer interessante bedrijfsinzichten gekregen. De hechte samenwerking is van onschatbare waarde om ons te helpen groeien en motiveert ons om elke dag te streven naar uitmuntendheid.
Dank u wel ook aan onze kandidaten voor jullie openheid! Hierdoor hebben wij een duidelijk beeld van enerzijds wie jullie echt zijn en anderzijds wat jullie drijft. Dit stelt ons in staat om duurzame connecties met onze klanten te realiseren en bijgevolg maximaal te slagen in elke opdracht.
Daarnaast merci aan onze coachees voor jullie gedrevenheid! Bedankt om elke sessie opnieuw all the way te zijn gaan om de beste ‘leidinggevende’ versie van uzelf te willen worden. Jullie groei is onze hoogste prioriteit en voedt onze passie om mensen te laten excelleren.
Het is op deze manier dat we met A Priori een betekenisvolle impact kunnen bewerkstelligen en helpen een betere, veerkrachtigere wereld op te bouwen.

Graag willen wij ook in 2024 zo weer samenwerken met gelijkgestemde professionals om ieders ambitie te realiseren en de wereld beter te maken.

Bedankt,
Nathalie